Leder: Ann-Sofi Laurendz Jensen
Nestleder: Gun Helen Gunneng
Sekretær: Henriette Strøm
Kasserer: Anne Berit Ekeberg
Styremedlem: Gro Lene Gundelsby
Varamedlem: Karin Elisabeth Solerød
Varamedlem: Maylinn Solberg Nilsen
Ungdomskontakt: Anna Mathilde Westgaard

Revisor: Dorthe Bjerke
Revisor: Karuna Jakobsen

Valgkomité: Marianne Gjerland
Valgkomité: Ingerlise Moberg Westgaard
Valgkomité: Anna Mathilde Westgaard

Web-ansvarlig: Anna Mathilde Westgaard