1år Leder: Ann-Sofi Laurendz Jensen
1år Nestleder: Gun Helen Gunneng

1år Sekretær: Henriette Strøm
2år Kasserer: Marianne Gjerland
2år Styremedlem: Anna Mathilde Westgaard

2år Varamedlem: Karin Elisabeth Solerød
1år Varamedlem: Maylinn Solberg Nilsen

3år Valgkomité: Ingerlise Moberg Westgaard
2år Valgkomité: Kine Selstad Magnesen
1år Valgkomité: Uvisst.

2år Revisor: Dorthe Bjerke
1år Revisor: Karuna Jakobsen

Ungdomskontakt: Anna Mathilde Westgaard
Web-ansvarlig: Anna Mathilde Westgaard